To, co nám tajili

Lidská historie je plné objevů a poznatků, které v jistých dobách vždy někdo „osvícený“, nejčastěji mocný a toužící ještě po větší moci, tajil ostatním lidem. Zpravidla se takoví lidé cítí být výjimečnými, chytřejšími, zodpovědnějšími, než ti obyčejní okolo a proto si uzurpují právo rozhodovat, co by ostatní lidstvo pochopilo, či nepochopilo, dokázalo akceptovat a co ne a podobně. Takovýto přístup je vlastní zejména tzv. elitám, které si uzurpují právo na moudrost a rozhodovací pravomoci, které velice rádi upírají těm „obyčejným“ lidem, kteří podle nich svou hloupostí, omezeností a nízkými pohnutkami nejsou schopni chápat všechny ty ušlechtilé a úžasné věci, které chápou právě nejlíp ony tzv. samozvané elity.

Nejen věci globálního významu

Tajili před námi kdeco a tají dále, ale občas se přece jen i ti „obyčejní“ díky své všímavosti, chytrosti a svému důvtipu dostanou k věcem netušeným. Příkladem mohou být například takové poppers.

300x250-toaletak-5000.jpg